Facebook Twitter
mgtzon.com

Nhãn: bé nhỏ

Bài viết được gắn thẻ Bé Nhỏ

Nhận Tài Khoản Thương Gia Thẻ

Đăng trên Tháng Một 9, 2024 bởi Ryan McAllister
Một tài khoản thương gia thẻ có thể đưa tổ chức của bạn vào con đường để thành công tài chính.Nếu tổ chức của bạn chưa chấp nhận thanh toán thẻ tính phí, bạn sẽ truyền lại tiềm năng mạnh mẽ của dòng thu nhập.Nhiều công ty bắt đầu thực hiện thanh toán thẻ tính phí tuyên bố rằng thu nhập của họ đã tăng gấp đôi trong khi chi phí chi phí giảm dần...

Bạn đã Sẵn Sàng để Bán - Nhưng Doanh Nghiệp Của Bạn Là?

Đăng trên Tháng Mười Một 27, 2023 bởi Ryan McAllister
Chuẩn bị đúng cho việc bán doanh nghiệp của một người là một trong những hành động quan trọng nhất bạn có thể thực hiện.Trong trường hợp bạn đang bán chiếc xe của mình, bạn sẽ hút bụi bên trong và rửa và đánh bóng bên ngoài với hy vọng bán nó nhanh hơn, hoặc có được thêm vài trăm đô la-hoặc cả hai.Trong môi trường bán hàng kinh doanh cạnh tranh và môi trường của những người mua hiểu biết hơn rất nhiều, điều quan trọng hơn bao giờ hết là bạn chỉ dành một chút "đánh bóng" vào công việc kinh doanh của bạn khi đến lúc và năng lượng để bán...

Tài Khoản Thẻ Tín Dụng Thương Mại

Đăng trên Thang Chín 25, 2023 bởi Ryan McAllister
Một doanh nghiệp yêu cầu một tài khoản thẻ tính phí thương gia chỉ đơn giản là chấp nhận thanh toán thẻ tính phí từ khách hàng.Các doanh nghiệp này chấp nhận các khoản thanh toán thẻ tính phí bằng cách kết hợp phần mềm và phần cứng và do đó thường được gọi là tài khoản thương mại thẻ tính phí.Bạn có thể tìm thấy hai hình thức tài khoản thẻ tính phí thương mại...

Năng Suất: Rất Nhiều Thứ Nhỏ

Đăng trên Tháng Mười 4, 2021 bởi Ryan McAllister
Chúng tôi hiếm khi thấy những câu chuyện hoặc bài báo về năng suất trên báo hoặc trên TV.Khi chúng ta làm, đó thường chỉ là một câu chuyện khác về nền kinh tế bất chấp sự hiểu biết.Điều đó là quá tệ.Tiêu chuẩn thịnh vượng của chúng tôi đã đến, phần lớn, vì khả năng của các công ty và tổ chức ở khắp mọi nơi, và trong vài trăm năm qua, để tăng năng suất...