Facebook Twitter
mgtzon.com

Nhãn: hồ sơ

Bài viết được gắn thẻ Hồ Sơ

Trao đổi - Giải Pháp Kinh Doanh Dịch Vụ

Đăng trên Có Thể 28, 2024 bởi Ryan McAllister
Barter thực sự là một giải pháp để tiếp thị hiệu quả tổ chức của bạn.Một khách hàng mới có được cho một giao dịch trao đổi có thể chỉ cần chuyển sang một khách hàng tiền mặt tiếp tục.Trừ khi khách hàng đó cung cấp dịch vụ mà bạn thường xuyên mua, thì bạn chắc chắn có thể tạo một thỏa thuận cho việc trao đổi dịch vụ liên tục và giảm tổng số tiền bạn chi tiêu cho các dịch vụ...

Hồ Sơ Doanh Nghiệp - Giữ Gì

Đăng trên Tháng Mười 22, 2022 bởi Ryan McAllister
Cho dù bạn đã tạo ra một công ty công ty hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn, bạn cần duy trì hồ sơ.Dưới đây là một bản thảo về các hồ sơ công ty thiết yếu mà bạn nên duy trì.Hồ sơ công tyKhi thành lập một công ty hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn, bạn đang tạo ra một thực thể độc lập với chính mình.Bằng cách này, thực thể độc lập này phải có hành động cho chính nó, không phải bạn...