Facebook Twitter
mgtzon.com

5 điều Bạn Phải Làm để Thất Bại Trong Kinh Doanh

Đăng trên Tháng Mười 27, 2021 bởi Ryan McAllister

Không còn nghi ngờ gì nữa, hầu hết các doanh nhân muốn thành công trong kinh doanh và tôi sẽ không lập luận rằng thất bại nằm trên đầu danh sách DO cho bất kỳ ai. Dưới đây là năm điều bạn phải làm để thất bại trong kinh doanh.

1 - Bạn phải muốn trở thành một thành công qua đêm. Không phải là tuyệt vời khi nghe về một số hàng hóa mới nhận được một cú đánh ngay lập tức? Trên thực tế, hầu hết các câu chuyện thành công qua đêm đòi hỏi hơn 1 đêm làm việc. Hãy suy nghĩ về bất kỳ thương hiệu phổ biến và tin rằng mất bao lâu để làm cho nó. Mặc dù thực tế là mọi thứ có thể xảy ra nhanh chóng trên internet, nhưng nó đòi hỏi nhiều thử nghiệm và thử những gì làm việc cho công ty của bạn.

2 - Bạn phải làm tất cả một mình. Nó đòi hỏi một nỗ lực nhóm để làm cho bất kỳ doanh nghiệp hiệu quả. Ngay cả khi bạn là thành viên duy nhất trong tổ chức của bạn, hãy chuẩn bị lắng nghe những gì người khác nói, và giữ một tâm trí cởi mở.

3 - Bạn phải bị thuyết phục không có gì mới để học. Ngay cả khi bạn là một chuyên gia trong khu vực của bạn, bạn sẽ nhận ra rằng thành công có nghĩa là học tập. Không thể phát triển công ty của bạn mà không cam kết học tập và cải thiện kỹ năng của bạn.

4 - Trong trường hợp bạn tin rằng bạn phải rẻ nhất để hoạt động thành công, bạn có thể ngạc nhiên. Giá không phải là yếu tố duy nhất khi thực hiện giao dịch mua internet. Trong thực tế, định giá một sản phẩm với giá phù hợp là một hình thức nghệ thuật. Giá hoàn hảo có ý nghĩa hơn chi phí thấp nhất.

5 - Đừng bao giờ tha thứ cho bản thân vì thất bại. Ngay cả công ty tốt nhất cũng sẽ có những thăng trầm. Bạn có thể gặp vấn đề, và bạn sẽ phạm sai lầm. Bạn có thể phạm sai lầm. Nó không ổn, nhưng để tiếp tục lặp lại những sai lầm tương tự. Sự khác biệt lớn nhất giữa các công ty thành công và các công ty thất bại là các doanh nghiệp thành công sẽ học hỏi từ những sai lầm của họ và sử dụng nó để tăng cường.