فیس بوک توییتر
mgtzon.com

حمل و نقل در سراسر جهان

ارسال شده در دسامبر 17, 2022 توسط Ryan McAllister

حمل و نقل کالاهایی را که قرار است از طریق یک شرکت حمل و نقل تجاری در یک نقطه دیگر منتقل شوند ، نشان می دهد. حامل هایی که این کالاها را تحویل می دهند ، اغلب حمل و نقل حمل و نقل نامیده می شوند.

این حمل و نقل های حمل و نقل بر حرکت سطوح زیادی از کالاها در مسافت های بزرگ تمرکز می کنند و می توانند از ناوگان خودروهای خود استفاده کنند یا ارائه دهندگان حمل و نقل را استخدام کنند.

در دنیای شلوغ امروز ، ما اغلب از این حقیقت غافل می شویم که کالاها با کارایی و سرعت زیادی به هر منطقه ای از جهان منتقل می شوند. خیلی وقت ها پیش نگذشت که حمل و نقل محموله به خارج از کشور معمولاً یک یا دو ماه قبل از رسیدن به مقصد خود داشته باشد.

امروز ، در صورت لزوم ، می توان در کمتر از چند ساعت مقادیر زیادی حمل و نقل حمل شد. این واقعاً واقعاً دور از زمان کافی است که والدین ما به دلیل تحویل آنها مجبور بودند ماه ها و ماه ها را حفظ کنند.

حالت های حمل و نقل

کارآیی خدمات حمل و نقل امروز بستگی به پیشرفت های تکنولوژیکی حمل و نقل دارد. در طول قرن گذشته ، توسعه حمل و نقل پر سرعت و پر سرعت سرگیجه بوده است.

این نوآوری ها دنیای مدرن را به مکانی کوچکتر برای زندگی تبدیل کرده است. با توجه به این حالت های حمل و نقل ، هیچ چیز دیگری روی زمین وجود ندارد که برای آن بسیار دور باشد.

حمل و نقل حمل و نقل به آنچه حمل و نقل بین المللی گفته می شود بستگی دارد. این بدان معناست که حمل و نقل آنها فقط 1 نوع حمل و نقل را انجام نمی دهد. این حمل و نقل ممکن است برای دستیابی به کشورهای دیگر از کشتی ها بازدید کند و به یک مکان دوردست منتقل شود ، سپس به یک ایستگاه گیرنده منتقل شود.

حمل و نقل محبوب و حیوانات

در روزهای اول ، تنها روش واقعی حمل و نقل مقدار زیادی از کالاها از طریق برده های استفاده و حیوانات برده بود.

کاروانی هایی که مرکز بیابان های شرقی و بازرگانانی را که در جاده ابریشم در آسیا حرکت می کردند ، همه کالاهای تجاری را که نیمی از سال را برای تأمین آن فراهم می کردند ، مورد تردید قرار دادند. این قیمت شدید این کالاها را به خود اختصاص داده است.

Maritime Transporation

با افزایش علم کشتی سازی و ناوبری ، انسان شروع به در نظر گرفتن کشتی ها به عنوان یک روش مناسب برای انتقال سطوح زیادی از مواد غذایی به کشورهای تحت تأثیر قحطی کرد. کشتی های غلات که قبلاً مسیرهای تجاری اروپا را می پوشیدند. کارگوهای ادویه و جواهرات عجیب و غریب از شرق امپراتوری های اسپانیا و پرتغال را بسیار غنی کردند.

با ورود کشتی های آهنین ، حمل و نقل حمل و نقل به عنوان یک تجارت کوچک شروع به ظهور کرد. این کشتی ها می توانند سطح عظیمی از حمل و نقل را در بدن وسیع آب حمل کنند.

حمل و نقل زمینی

حمل و نقل راه آهن پیشگام حمل و نقل حمل و نقل بود. حقیقتی که کلمه حمل و نقل قطار رایج است ، می گوید چیزی از نقش مهمی که راه آهن در تجارت حمل و نقل داشته است.

اگرچه راه آهن به طور قابل قبول سریع بود ، اما این موارد توسط مناطقی که راه آهن داشتند محدود بودند. چند دهه دیگر قبل از استفاده سریعتر و انعطاف پذیر تر حمل و نقل در دسترس بود.

کامیون ها و شرکت های حمل و نقل سازنده ترین حالت های حمل و نقل خواهند بود. مشروط بر اینکه یک نقطه دارای جاده باشد ، واقعاً در محدوده تجارت حمل و نقل حمل و نقل قرار دارد.

حمل و نقل هوایی

در طول جنگ جهانی دوم ، هواپیماها با ظرفیت تحویل تن و مقدار زیادی محموله به جبهه های نبرد بودند. امروز ، این فناوری برای تقویت تجارت حمل و نقل حمل و نقل زندگی می کند. حمل و نقل هوایی سریعترین روش برای تحویل بار از کشور به کشور دیگر است.